Професорсько-викладацький склад кафедри обліку аналізу і оподаткування долучився до обговорення освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти, що презентувала  кафедра обліку і оподаткування та маркетингу Мукачівського державного університету

Професорсько-викладацький склад кафедри обліку аналізу і оподаткування долучився до обговорення освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти, що презентувала  кафедра обліку і оподаткування та маркетингу Мукачівського державного університету на базі платформи «ZOOM». У ході конструктивного діалогу учасники ефективно опрацювали проблемні аспекти надання освітніх послуг та внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в умовах сьогодення.

Учасники в цілому позитивно оцінили представлену освітньо-професійну програму, а також внесли поради і  рекомендації спрямовані на її удосконалення та відповідно покращення підготовки майбутніх фахівців з обліку і оподаткування. Відзначили доцільність подальшої співпраці не лише в обговоренні освітніх програм, а й у їх практичній реалізації.

Дякуємо організаторам! Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю!