СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

071  ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Бакалавр

(зі скороченим терміном навчання)

Термін навчання – 1 рік 10 місяців (денна форма),

2 роки 10 місяців (заочна форма).

Запрошуються випускники коледжів, технікумів та інших навчальних закладів, які здобули ОКР молодшого спеціаліста зі спеціальностей «Облік і аудит», «Облік і оподаткування», «Фінанси», «Маркетинг», «Економіка підприємства», «Оціночна діяльність», «Банківська справа» та інших спеціальностей.

ПОСАДИ, ЩО ОБІЙМАЮТЬ БАКАЛАВРИ З ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

або бали ЗНО 2019-2021 років з трьох конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідної спеціальності