Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту як самостійний структурний підрозділ Черкаського державного технологічного університету створена в 1996 р., з 2018 р. назву змінено на кафедра обліку, аналізу і оподаткування. З 2015 р. кафедру очолює доктор економічних наук, професор Гавриленко Валентина Олександрівна.

   Професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над підвищення свого фахового та наукового рівня, формуванням та удосконаленням матеріально-технічної бази і методичного забезпечення навчального процесу.

   На кафедрі діє компютерна лабораторія, яка забезпечує підготовку спеціалістів з автоматизації облікового процесу. В ній представлені основні бухгалтерські програми, які використовуються в Україні, такі як: “1С: Бухгалтерія”, “1С: Підприємство”, “Парус”, “Ліга закон”, “ Клієнт Банк ”, “Бухгалтерія БЕСТ”, “M.Е.Doc” та інші.

   На базі сучасної комп’ютерної лабораторії проводяться курси підвищення кваліфікації бухгалтерів та викладачів навчальних закладів, а також курси з автоматизації обліку 1С Бухгалтерія 8.3 та M.Е.Doc з видачею сертифікатів державного зразка.

   На кафедрі обліку, аналізу і оподаткування працюють: доктор економічних наук, професор Гавриленко Валентина Олександрівна, доктор економічних наук, професор Чиж Віра Іванівна, кандидати економічних наук, доценти: Бразілій Наталія Миколаївна, Крот Юлія Миколаївна, Ткаченко Алла Анатоліївна, Пасенко Вікторія Володимирівна, Пастернак Ярослава Павлівна, Демиденко Світлана Леонтіївна, Кравченко Оксана Валеріївна, викладач Сахно Тетяна Андріївна; аспіранти Гавриленко Яна Валеріївна, Харченко Владислав Андрійович та провідний спеціаліст Сладка Світлана Володимирівна.

   За час існування кафедри її співробітники виконали вісім науково-дослідних тем, безперечно актуальних для сучасного розвитку економіки України. Нині досліджується наукова тема “Обліково-аналітичні алгоритми управління підприємством в умовах євроінтеграційних процесів України” (2018-2020), державний реєстраційний номер 0118U000078.

   Результати науково-дослідних робіт викладачі кафедри регулярно публікують в наукових журналах та апробують на наукових конференціях (опубліковано понад 400 наукових статей). Вони використовуються при підготовці та написання кваліфікаційних робіт, нових методичних розробок, лекцій, практичних та лабораторних занять. Викладачі кафедри постійно працюють над розробкою монографій, підручників, навчальних і методичних посібників.