СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

071  ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Магістр

Термін навчання – 1 рік 5 місяців

(денна і заочна форми)

Запрошуються вступники, що мають освітні ступені «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр» усіх спеціальностей.

Фахівець вищого освітнього ступеня магістр має право обіймати керівні посади на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності (в т.ч. в органах державної влади) та здійснювати викладацьку діяльність.

ПОСАДИ, ЩО ОБІЙМАЮТЬ МАГІСТРИ З ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ