Запровадження інноваційних підходів до викладання профільних дисциплін сприяло підготовці підручників, навчальних посібників, які здобули визнання не лише у викладачів і студентів університету, а і науковців інших вузів та практиків. За останні 5 років викладачами кафедри опубліковано 1 одноосібну монографію, 1 колективну кафедральну монографію, 16 розділів в колективних монографіях.

Гавриленко В. О. Обліково-аналітичне забезпечення антикризового управління: теорія і практика
Колективна монографія. Класифікація затрат як основа інформаційного забезпечення управління. Бюджетування (планування затрат) по центрах відповідальності
Бразілій Н.М., Гавриленко В.О., Кравченко О.В. Фінансовий облік-1: навчальний посібник [Електронний ресурс]
Гавриленко В.О., Кравченко О.В., Бразілій Н.М. Облік в бюджетних установах: навчальний посібник [Електронний ресурс]
Демиденко С. Л. Аналіз господарської діяльності : навчальний посібник [Електронний ресурс]