«Бухгалтерський облік стоїть вище всіх наук і мистецтв, бо всі мають потребу в ньому, а він ні в кому не потребує. Без бухгалтерського обліку світ був би некерований і люди не змогли б розуміти один одного»

Бартоломео де Солозанно (1590)

Кафедра веде підготовку фахівців за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» та освітньою програмою «Облік і аудит» за освітніми ступенями бакалавр, магістр.

Випускники кафедри підготовлені для обліково-економічної, аналітичної та аудиторської роботи в установах, організаціях та підприємствах різних галузей діяльності усіх форм власності, малого та середнього бізнесу, а також у фінансово-кредитних структурах, органах державного та регіонального управління, наукових установах, ОСББ.

Економіст з бухгалтерського обліку є універсальним фахівцем. Він може обіймати посади: керівника підприємства, установи, організації, заступника з різних економічних питань, головного бухгалтера, бухгалтера-економіста, фінансового директора, аудитора, ревізора, податкового інспектора, контролера, менеджера, маркетолога, товарознавця, банківського працівника.

Якісну підготовку високваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців з обліку, аудиту,  аналізу та оподаткування господарської діяльності, орієнтованих на сучасні економічні умови й на стратегічні тенденції розвитку вітчизняної економіки з врахуванням міжнародних вимог забезпечують високий рівень кваліфікації та практичний досвід науково-педагогічних працівників кафедри, відповідна матеріально-технічна база на основі сучасних комп’ютерних технологій та програмного забезпечення.

Особлива увага надається розвитку у студентів навичок практичного застосування отриманих знан

Сучасна комп’ютерна лабораторія дає змогу ознайомитися та здобути практичні навики роботи з основними бухгалтерськими програмами, які використовуються в Україні, такими як: “1С: Бухгалтерія”, “1С: Підприємство”, “Парус”, “Ліга закон”, “Банк клієнт”, “Бухгалтерія БЕСТ”, “M.Е.Doc”. Комп’ютерний клас працює в локальній мережі та підключений до мережі Інтернет.

При кафедрі створено методичний кабінет з бібліотекою і читальним залом, який на 100 % забезпечує студентів і аспірантів різноманітною спеціальною економічною та методичною літературою і періодичними виданнями.

Під керівництвом викладачів кафедри виконується наукова робота по підготовці студентів до захисту випускних та магістерських робіт за різноманітною тематикою, що охоплюють всі об’єкти обліку промислових та сільськогосподарських підприємств, організацій будівництва, зв’язку, торгівлі, бюджетних, банківських та фінансових установ.

На кафедрі працюють наукові семінари та студентські наукові гуртки. Результати студентських наукових досліджень доповідаються на науково-практичних конференціях університету та інших навчальних закладів. Тези доповідей друкуються у збірниках ЧДТУ та інших вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях.

Крім основної діяльності кафедрою проводяться курси підвищення кваліфікації бухгалтерів та викладачів навчальних закладів, а також курси з автоматизації обліку 1С Бухгалтерія 8.2 та M.Е.Doc з видачею сертифікатів державного зразку.

Кафедра обліку, аналізу і оподаткування на сьогодні, без перебільшення, є однією з найбільших і авторитетних випускових кафедр ЧДТУ. Її випускники (майже 2000 осіб) є висококваліфікованими спеціалістами. Багато з них вже виявили себе хорошими організаторами підприємств, керівниками фінансових установ, успішними бізнесменами, політиками. Діяльність престижної кафедри у технологічному ВНЗ Черкас знають у багатьох регіонах України.

У час трансформаційних процесів у нашому суспільстві кафедра обліку, аналізу і оподаткування знаходиться на передових позиціях у справі підготовки майбутніх фахівців для економіки України.

Наша адреса

18006,  м.Черкаси, бульв. Шевченка 460, 1 корпус, кім. 901,

E-mail:

[email protected]