Запрошуємо Вас отримати вищу освіту за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» у Черкаському державному технологічному університеті!

     Сучасна підготовка фахівців з обліку, аналізу і оподаткування зумовлена змінами в соціально-економічному розвитку країни. Функціонування підприємств різних галузей економіки, малого і середнього бізнесу, фінансово-кредитних та банківських установ, страхових, інвестиційних компаній, пенсійних фондів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), перспективи їх реформування та розвитку створюють об’єктивні передумови для стійкого попиту на висококваліфікованих фахівців з обліку і оподаткування.

   Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» дозволить опанувати теоретичні основи, набути практичні навички і сформувати комплекс знань, щоб забезпечити випускникам пріоритетні позиції в усіх сферах обліково-економічного спрямування.

    Економіст з бухгалтерського обліку є універсальним фахівцем. Він може обіймати посади: керівника підприємства, установи, організації, заступника з різних економічних питань, головного бухгалтера, бухгалтера-економіста, фінансового директора, аудитора, ревізора, податкового інспектора, контролера, менеджера, маркетолога, товарознавця, банківського працівника.

      Виконувати обліково-економічну, аналітичну та аудиторську роботу в установах, організаціях та підприємствах різних галузей економіки усіх форм власності, малого та середнього бізнесу, а також у фінансово-кредитних структурах, органах державного та регіонального управління, наукових установах, ОСББ.

    Університет має потужну сучасну матеріально-технічну базу: навчальні корпуси, гуртожитки (повністю забезпечується проживання іногородніх студентів). До послуг студентів – їдальня та буфети, бібліотека, спортивно-оздоровчий комплекс та тренажерні зали, дві бази відпочинку (на березі Чорного моря і річки Рось).

      Студенти ЧДТУ мають можливість:

пройти військову підготовку за програмою офіцерів запасу;

набути (паралельно з основною освітою) другу вищу освіту в ЧДТУ;

проходити практику за кордоном;

оволодіти кількома іноземними мовами, в т.ч. поглиблено – для навчання за європейськими програмами з партнерами університету;

взяти участь у програмі «Подвійний диплом» із провідними європейськими університетами – партнерами ЧДТУ;

пройти підготовку та отримати посвідчення водія в автошколі університету;

пройти підготовку та отримати посвідчення судноводія малого/маломірного судна;

брати участь у наукових дослідженнях;

цікаво й змістовно проводити дозвілля.

    На розкриття і розвиток творчих здібностей студентів спрямована діяльність аматорських колективів і клубів за інтересами. Традиції студентського самоврядування впроваджує Студентський Парламент ЧДТУ, висвітлює студентський WEB-центр. Вихованці спортивного клубу здобувають нагороди на вітчизняних та міжнародних змаганнях.

   Освітній процес забезпечується високо-кваліфікованим професорсько-викладацьким складом кафедри, який відповідає вимогам підготовки сучасних креативних фахівців економічного напрямку, здатних вирішувати як стратегічні, так і тактичні завдання сучасного розвитку економіки.

    Виробничу та переддипломну практику студенти проходять на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності.

ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

         Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали документів та додає:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копію облікової картки платника податків;
  • копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування (за наявності);
  • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних;
  • копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, i копію додатка до нього;
  • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра) або екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту.;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;
  • папку швидкозшивач (картонна), конверти форматів А4 та А5, п’ять файлів.

   

     Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з трьох конкурсних предметів: українська мова і література; математика (профільний); іноземна мова або історія України або біологія або географія або хімія або фізика (за вибором абітурієнта). 

         В університеті працюють підготовчі курси.