Науковий пошук кафедри концентрується на розв’язанні таких проблем:

  • розвиток теорії бухгалтерського обліку відповідно до вимог міжнародної стандартизації фінансової звітності;
  • аналітичне забезпечення системи управління українськими підприємствами, удосконалення методики стратегічного й ситуаційного аналізу в умовах нестабільності зовнішнього середовища;
  • розвиток методологічних засад аудиту;
  • застосування сучасних автоматизованих інформаційних систем в обліку, аналізі, аудиті.

Упродовж 2018-2020 рр. викладачі кафедри обліку, аналізу і оподаткування проводили наукові дослідження за темою «Обліково-аналітичні алгоритми управління підприємством в умовах євроінтеграційних процесів України» (керівник – Гавриленко Валентина Олександрівна, д.е.н., професор. Реєстраційний номер – 0118U000078).

З 2021 р.  проводяться наукові дослідження за темою «Обліково-аналітичне забезпечення управління ресурсами в умовах цифрової економіки» (керівник – Гавриленко Валентина Олександрівна, д.е.н., професор. Реєстраційний номер – 0121U111685). Метою досліджень є удосконалення системи інформаційного забезпечення, яке дасть змогу підвищити якість облікової та аналітичної інформації, що використовується не тільки для економічного аналізу діяльності окремого підприємства, а й для узагальнення результатів у масштабі сфер економічної діяльності загалом. Функціонування системи обліково–аналітичного забезпечення на вітчизняних підприємствах засвідчує низький рівень зорієнтованості на розробку та прийняття оперативних та рішень, що негативно впливає на ефективне використання існуючих інструментів управління та актуалізує наукові дослідження з розробки концептуальних засад обліково– аналітичного забезпечення управління ресурсами в умовах цифрової економіки.