Студентський науковий гурток «Молодь, наука, бізнес», що діє при кафедрі обліку, аналізу і оподаткування є добровільним науковим об’єднанням найбільш здібних та перспективних студентів, які опановують навички наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності «Облік та оподаткування». 

Загальне керівництво роботою студентського наукового гуртка здійснює завідувач кафедри д.е.н. Гавриленко Валентина Олександрівна.

Метою гуртка є підвищення якості підготовки фахівців шляхом поєднання наукової, навчальної, самостійної і практичної роботи, а також  розширення базових знань та набуття практичних навичок з обліку, аналізу, аудиту та оподаткування.

Студентський науковий гурток при кафедрі обліку, аналізу та оподаткування налічує 22 студентів з 3 та 4 курсів бакалавра. Кожний студент в гуртку виконує самостійне завдання наукового керівника за темою поточного засідання. Організація діяльності наукового студентського гуртка здійснюється згідно річного плану роботи, а засідання проводяться не рідше одного разу на два місяці з обговоренням підсумків наукових робіт.

Діяльність студентського наукового гуртка полягає в наступному:

– проведення семінарів, круглих столів, засідань з обговорення теоретичних та практичних питань з нововведень або проблемних аспектів обліку, аналізу, аудиту, контролю, оподаткування, інформаційних технологій;

– участь у студентських наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах різного рівня, підготовка наукових публікацій.

Засідання гуртка відбуваються у вигляді презентацій науковців та практичкуючих спеціалістів, доповідей студентів, наукових дискусій, ділових ігор з професійної діяльності, круглих столів за участю провідних фахівців галузі. Специфічною особливістю в організації роботи гуртка є спільність наукових інтересів практиків, викладачів, студентів та аспірантів.

2
4
3

View Fullscreen
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.