Студентський науковий гурток «Молодь, наука, бізнес», що діє при кафедрі обліку, аналізу і оподаткування є добровільним науковим об’єднанням найбільш здібних та перспективних студентів, які опановують навички наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності «Облік та оподаткування». 

Загальне керівництво роботою студентського наукового гуртка здійснює завідувач кафедри д.е.н. Гавриленко Валентина Олександрівна.

Метою гуртка є підвищення якості підготовки фахівців шляхом поєднання наукової, навчальної, самостійної і практичної роботи, а також  розширення базових знань та набуття практичних навичок з обліку, аналізу, аудиту та оподаткування.

Студентський науковий гурток при кафедрі обліку, аналізу та оподаткування налічує 22 студентів з 3 та 4 курсів бакалавра. Кожний студент в гуртку виконує самостійне завдання наукового керівника за темою поточного засідання. Організація діяльності наукового студентського гуртка здійснюється згідно річного плану роботи, а засідання проводяться не рідше одного разу на два місяці з обговоренням підсумків наукових робіт.

Діяльність студентського наукового гуртка полягає в наступному:

– проведення семінарів, круглих столів, засідань з обговорення теоретичних та практичних питань з нововведень або проблемних аспектів обліку, аналізу, аудиту, контролю, оподаткування, інформаційних технологій;

– участь у студентських наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах різного рівня, підготовка наукових публікацій.

Засідання гуртка відбуваються у вигляді презентацій науковців та практичкуючих спеціалістів, доповідей студентів, наукових дискусій, ділових ігор з професійної діяльності, круглих столів за участю провідних фахівців галузі. Специфічною особливістю в організації роботи гуртка є спільність наукових інтересів практиків, викладачів, студентів та аспірантів.

Звіт за результатами засідання наукового гуртка 21.03.2021 р.
View Fullscreen

2
4
3
Звіт за результатами засідання наукового гуртка 09.11.2021 р.

View Fullscreen
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Звіт за результатами засідання гуртка 07.11.2022 р.

View Fullscreen
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.