СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

071  ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Бакалавр

Термін навчання – 3 роки 10 місяців

(денна і заочна форми)

Вища економічна освіта за освітнім ступенем бакалавр дає право на виконання професійних обов’язків фахівців обліково-економічного спрямування на посадах керівного складу середньої ланки та виконавчого рівня.

ПОСАДИ, ЩО ОБІЙМАЮТЬ БАКАЛАВРИ З ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

або бали ЗНО 2019-2021 років з трьох конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідної спеціальності