Захист звітів з проходження практики

07-09.02.2022 р. відбудеться захист звітів з проходження практики студентами спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 1-4 курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти. Початок о 9.00, аудиторія 902 (1).